Εισαγωγή στην R

 

 

 

Οι παρακάτω πρόχειρες σημειώσεις αποτελούν εισαγωγή στην στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R  η οποία αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Η R είναι ελεύθερα διαθέσιμη και στηρίζεται στην ανάπτυξη προγραμμάτων μέσω πακέτων τα οποία διατίθενται πάλι ελεύθερα από τους χρήστες.

Συνεπώς είναι λογικό να αφιερωθεί και κάποιος ελεύθερος χώρος και για τους Έλληνες στατιστικούς. Οι σημειώσεις απευθύνονται σε φοιτητές Μαθηματικών με κατεύθυνση Στατιστική αλλά μπορεί να χρησιμεύσουν και σε φοιτητές άλλων σχολών που το αντικείμενο σπουδών συνάδει με την Στατιστική.  Μπορείτε να τις κατεβάσετε όλες μαζί (πατώντας εδώ) ή ανά   κεφάλαιο όπως φαίνεται ποιο κάτω. Για οποιοδήποτε σχόλιο επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση fokianos@ucy.ac.cy.

 

 

I.   Στατιστικές Μέθοδοι στην R - I

Εισαγωγή στην R

 

 

                                                                              

Σχετικό Κεφάλαιο

 

Εντολές Κεφαλαίου

 

Αντικείμενα Δεδομένων

Σχετικό Κεφάλαιο

 

Εντολές Κεφαλαίου

 

Μαθηματικοί Υπολογισμοί στην R

Σχετικό Κεφάλαιο

 

Εντολές Κεφαλαίου

 

Γραφήματα

Σχετικό Κεφάλαιο

 

Εντολές Κεφαλαίου

 

Απλός Προγραμματισμός στην R

Σχετικό Κεφάλαιο

 

Εντολές Κεφαλαίου

 

Προσομοίωση

Σχετικό Κεφάλαιο

 

Εντολές Κεφαλαίου

 

Στατιστική Συμπερασματολογία

Σχετικό Κεφάλαιο

 

Εντολές Κεφαλαίου

 

Δεδομένα

Γραμμική Παλινδρόμηση

Σχετικό Κεφάλαιο

 

Εντολές Κεφαλαίου

 

Δεδομένα

Ανάλυση της Διακύμανσης

Σχετικό Κεφάλαιο

 

Εντολές Κεφαλαίου

 

Λογιστική Παλινδρόμηση

Σχετικό Κεφάλαιο

 

Εντολές Κεφαλαίου

 

Δεδομένα

Τεχνικές Αναδειγματοληψίας

Σχετικό Κεφάλαιο

 

Εντολές Κεφαλαίου

 

Ασκήσεις Πρώτου Μέρους

Σχετικό Κεφάλαιο

ΙΙ. Στατιστικές Μέθοδοι στην R - II

Ειδικά Γραφήματα

Σχετικό Κεφάλαιο

 

Εντολές Κεφαλαίου

Μέθοδος Newton-Raphson

Σχετικό Κεφάλαιο

 

Εντολές Κεφαλαίου

Ανάλυση Συνδιακύμανσης

Σχετικό Κεφάλαιο

 

Εντολές Κεφαλαίου

Εκτίμηση Μη-Γραμμικών Μοντέλων

Σχετικό Κεφάλαιο

 

Εντολές Κεφαλαίου

Poisson Παλινδρόμηση και Λογαριθμικά Γραμμικά Μοντέλα

Σχετικό Κεφάλαιο

 

Εντολές Κεφαλαίου

Μη Παραμετρική Παλινδρόμηση

Σχετικό Κεφάλαιο

 

Εντολές Κεφαλαίου

Ανάλυση Επιβίωσης

Σχετικό Κεφάλαιο

 

Εντολές Κεφαλαίου

 

Δεδομένα

Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες και Διαχωριστική Ανάλυση

Σχετικό Κεφάλαιο

 

Εντολές Κεφαλαίου

Ανάλυση Κατά Συστάδες στην R

Σχετικό Κεφάλαιο

 

Εντολές Κεφαλαίου

Ανάλυση Χρονοσειρών

Σχετικό Κεφάλαιο

 

Εντολές Κεφαλαίου

Παραδείγματα Μεθόδων E-M Αλγόριθμου

Σχετικό Κεφάλαιο

 

Εντολές Κεφαλαίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last version: 21/12/2009